Projektne preporuke predstavljene Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilištu u Osijeku

Prvi sastanak s ključnim dionicima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za znanost i visoko obrazovanje) održao se u Zagrebu, 10. ožujka 2017. Drugi sastanak održao se 13. ožujka 2017. u Osijeku.

Dnevni red sastanka s ključnim dionicima u Zagrebu sastojao se od sedam točki dnevnog reda: 1. Uvod i predstavljanje projekta, 2. Kronologija projektnih aktivnosti, 3. Osnovne informacije o projektnom Vodiču i Lokalnim izvještajima, 4. Predstavljanje studije izvodljivosti za pokretanje nacionalne baze za osiguravanje kvalitete, 5. Predstavljanje policy preporuka donositeljima odluka, 6. Predstavljanje nacionalne kampanje za podizanje svijesti o važnosti transparentnosti procedura i rezultata osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te poziv na okrugli stol u Zagrebu te 7. Rasprava. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva znanost i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanja te užeg projektnog tima IRO-a.

Projektni sastanak započeo je prezentacijom projekta, ključnih aktivnosti i ciljeva sastanka. Projekt QUALITYWATCH – Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj je usmjeren na povećanje vidljivosti javnih politika osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećanje pristupa postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija. U okviru projekta smo izradili dokument „Preporuke za unapređivanje transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete namijenjene nositeljima politika visokog obrazovanja te donosiocima odluka na visokim učilištima” koji sadrži policy preporuke koje se temelje na zaključcima i rezultatima istraživanja provedenog u sklopu projekta QUALITYWATCH.

Projektni tim Qualitywatch projekta iz IRO-a je na sastanku predstavio projektne preporuke te se konzultirao s predstavnicima ključnih dionika u visokom obrazovanju (MZO, AZVO) oko njihovog sadržaja prije predstavljanja projektne publikacije i završnog javnog događanja (okrugli stol) projekta. Na sastanku je ključnim dionicima prezentirana finalna publikacija projekta s fokusom na preporuke za ključne dionike,  istraživačke izvještaje o transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete u tri hrvatske županije (Grad Zagreb, Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska županija), studiju izvodljivosti za pokretanje ‎nacionalne baze za osiguravanje i ‎‎unapređivanje kvalitete u ‎visokom obrazovanja.

Ključni dionici iz MZO-a i AZVO-a vrlo je pozitivno reagirao na predstavljene projektne rezultate te pohvali projektne aktivnosti. Rasprava je bila vrlo konstruktivna i zaključeno je kako će se nalazi projektnog istraživanja, kao i ključni alati, studija izvodljivosti i preporuke biti korišteni i konzultirani u izradi dokumenata i strateških planova na nacionalnoj razini.

 

Na sastanku s ključnim dionicima održanom 13. ožujka 2017. godine na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku sudjelovali su predstavnici Sveučilišta u Osijeku, uključujući prorektora zaduženoga za osiguravanje kvalitete Sveučilišta, kao i predsjednicu sveučilišnog Centra za kvalitetu, predstavnicu projektnog partnera iz Osijeka iz udruge Centar za mir, nenasilje i ljudska prava te članovi užeg projektnog tima iz IRO-a. Dnevni red sastanka sastojao se od sastojao se od sedam točki dnevnog reda: 1. Uvod i predstavljanje projekta, 2. Kronologija projektnih aktivnosti, 3. Osnovne informacije o projektnom Vodiču i Lokalnim izvještajima, 4. Predstavljanje studije izvodljivosti za pokretanje nacionalne baze za osiguravanje kvalitete, 5. Predstavljanje policy preporuka donositeljima odluka, 6. Predstavljanje nacionalne kampanje za podizanje svijesti o važnosti transparentnosti procedura i rezultata osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te poziv na okrugli stol u Zagrebu te 7. Rasprava.

Projektni sastanak započeo je prezentacijom projekta, ključnih aktivnosti i ciljeva sastanka. Projektni tim Qualitywatch projekta iz IRO-a je na sastanku predstavio rezultate projektnog istraživanja provedenog nad institucijama visokog obrazovanja u Osječko-baranjskoj županiji. Potom je projektni tim predstavio i projektne preporuke te se konzultirao s predstavnicima Sveučilišta u Osijeku oko njihovog sadržaja prije predstavljanja projektne publikacije i završnog javnog događanja (okrugli stol) projekta. Na sastanku je ključnim dionicima prezentirana finalna publikacija projekta s fokusom na preporuke za ključne dionike,  istraživačke izvještaje o transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete u tri hrvatske županije (Grad Zagreb, Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska županija), studiju izvodljivosti za pokretanje ‎nacionalne baze za osiguravanje i ‎‎unapređivanje kvalitete u ‎visokom obrazovanja.

Predstavnici sa Sveučilišta u Osijeku vrlo su pozitivno reagirali na predstavljene projektne rezultate te pohvalili projektne aktivnosti. Posebno su im zanimljivi i korisni za njihov daljnji rad bili nalazi lokalnog istraživanja i izvješća za Osječko-baranjsku županiju.