Priopćenje za javnost: Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta?

Kampanja QUALITYWATCH promovira inovativan pristup razvoju kulture kvalitete u visokom obrazovanju i najavljuje zanimljive okrugle stolove u Osijeku i Zagrebu

qw_web banner

„U svrhu veće transparentnosti i objedinjavanja podataka o kvaliteti visokog obrazovanja preporučamo pokretanje jedinstvene nacionalne baze za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj. Kako bi se to postiglo potrebno je definirati strateške ciljeve za prikupljanje podataka u visokom obrazovanju, s posebnim naglaskom na ciljeve koji se odnose na prikupljanje podataka o kvaliteti visokog obrazovanja. Važno je uspostaviti koordinaciju nadležnih javnih tijela u svrhu definiranja vrste podataka koji se prikupljaju i postupaka njihova prikupljanja te na temelju toga integrirati podatke o kvaliteti visokog obrazovanja. Time bi se izbjeglo moguće dupliranje aktivnosti. U novu nacionalnu bazu važno je uključiti što je više moguće javno dostupnih podataka kako bi se reduciralo prikupljanje podataka dodatnim upitnicima“ – ovom preporukom proizašlom iz projekta QUALITYWATCH Institut za razvoj obrazovanja (IRO) najavljuje seriju javnih konzultacija u okviru istoimene kampanje.

O tome kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta raspravljat će se na javnim okruglim stolovima 14.03.2017. u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku i 16.03.2017. u Kući Europe u Zagrebu u periodu od 9h do 13h. Za sudjelovanje na okruglom stolu u Zagrebu možete se prijaviti putem poveznice.

Okrugli stolovi su dio kampanje i projekta „QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj” kojeg je financirala Europska unija u okviru programa IPA i kojim je upravljao Institut za razvoj obrazovanja (IRO).

Studija izvodljivosti za pokretanje nacionalne baze, izrađena u okviru projekta QUALITYWATCH, pokazuje da postoji velik broj različitih nacionalnih baza i istraživanja te međusobno nepovezanih nadležnih institucija za prikupljanje podataka o kvaliteti visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Moguće je da zbog toga dolazi do dupliranja aktivnosti i prevelikog trošenja resursa u prikupljanju podataka, pri čemu konačni ishodi ne ostvaruju željene učinke. Ne postoji integrirani sustav upravljanja podacima ni jasni strateški ciljevi koji se žele postići prikupljanjem podataka o kvaliteti visokog obrazovanja. Stoga rezultati, prikupljene informacije i podaci nisu dovoljno pristupačni dionicima kojima bi trebali biti namijenjeni.

Osim preporuke iznesene na početku teksta, projekt QUALITYWATCH vidi rješenje u pokretanju nacionalne baze koja bi sadržavala deset dimenzija kvalitete predloženih u knjizi „Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja“ koja će biti predstavljena na spomenutim okruglim stolovima i koja predstavlja jedan od ishoda projekta QUALITYWATCH. Sadržaj, strukturu i izgled nacionalne baze trebalo bi prilagoditi najrazličitijim vrstama korisnika koji će moći samostalno odabirati različite indikatore kvalitete na temelju kojih će pretraživati i analizirati bazu. Najavljeni okrugli stolovi trebali bi prikupiti dodatne preporuke i perspektive različitih dionika koji će dodatno unaprijediti preporuke projekta QUALITYWATCH.

IRO je nositelj projekta QUALITYWATCH koji se provodio od 2014.-2017.u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava (Osijek), Udrugom MI (Split), Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar te Udrugom za razvoj visokog školstva „Universitas“. Međunarodni stručnjaci na projektu dolaze s Centra za politike visokog obrazovanja (CHEPS) Sveučilišta u Twenteu, Sveučilišta u Grazu te Sveučilišta u Ljubljani.