Poziv na okrugli stol: Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko–baranjskoj ‎županiji?

Centar za mir, nenasilje i ‎ljudska prava i Institut za razvoj obrazovanja
u sklopu provedbe IPA projekta

„QUALITYWATCH:
Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“

qw_web banner

pozivaju Vas na

OKRUGLI STOL:
”Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u
Osječko–baranjskoj ‎županiji?‎”

Utorak, 14.03.2017.
Aula Rektorata Sveučilišta u Osijeku
(Trg Svetog Trojstva 3)
9:00 – 14:30h

Program uključuje predstavljanje:
Rezultata istraživanja o transparentnosti osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Gradu Zagrebu
Primjera dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću
Studije izvodljivosti za pokretanje nacionalne baze za osiguravanje i ‎unapređivanje kvalitete u ‎visokom obrazovanju
Preporuka za unapređivanje transparentnosti sustava ‎‎osiguravanja kvalitete

Detaljan program događanja možete preuzeti ovdje.

O projektu:
Glavni cilj projekta QUALITYWATCH je unaprijediti vidljivost javnih politika koje se odnose na osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.
Nositelj projekta je Institut za razvoj obrazovanja, a partneri na projektu su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga MI iz Splita i UNIVERSITAS – udruga za razvoj visokog školstva.

Capture

Za dodatna pitanja i informacije molimo Vas obratite se na kontakt:
Nikolina Svalina
Programska koordinatorica, ‎Centar za mir, nenasilje i ‎ljudska prava – Osijek,
e-mail: nikolina@centar-za-mir.hr

Srdačan pozdrav,

IRO_logo

logo