All posts by Anja Zojčeska

Na Sveučilištu u Rijeci održan okrugli stol ”Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?”

Na Sveučilištu u Rijeci održan okrugli stol ”Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?”

Na Filozofskom fakultetu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci 7. lipnja održan je okrugli stol pod nazivom ”Kako osigurati transparentnost u unaprjeđenju kvalitete visokoga obrazovanja?” u organizaciji Filozofskoga fakulteta i Udruge za razvoj visokoga školstva ”Universitas”. Okrugli stol je follow-up aktivnost projekta “QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj”.