10., 11. i 12. projektni sastanak održani u Splitu, Osijeku i Zagrebu

10. sastanak održan je 8. ožujka 2017. u Splitu, 11. sastanak 12. ožujka u Osijeku, dok je finalni 12. sastanak održan 17. ožujka u Zagrebu.

Dnevni red 10. sastanka sastojao se od dvije točke dnevnog reda: 1. Evaluacija održanog okruglog stola i predstavljanja finalne projektne publikacije u Splitu  te 2. Plan rada na preostalim projektnim aktivnostima. Nakon provedene evaluacije, projektni partneri zaključili su kako je format prezentacija te diskusije na okruglom stolu bio dobro osmišljen i proveden. Kao dodana vrijednost istaknuto je aktivno sudjelovanje predstavnika medija i studenata na okruglom stolu.
U nastavku je zaključeno kako će se sličan format koristiti na okruglim stolovima u Osijeku i Zagrebu, uz dodatak sudjelovanja predstavnika lokalnih visokoobrazovnih institucija. Na sastanku su također dogovorene pojedinosti glede održavanja sastanka s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na temu predstavljanja policy preporuka donesenih tijekom projekta i zagovaranja uspostave nacionalne baze podataka za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete (Aktivnost 5.2.).

1

Dnevni red 11. sastanka sastojao se od dvije točke dnevnog reda: 1. Evaluacija održanog okruglog stola i predstavljanja finalne projektne publikacije u Osijeku  te 2. Plan rada na preostalim projektnim aktivnostima. Tijekom evaluacije projektni partneri su zaključili da je okrugli stol uspješno proveden te su bili zadovoljni održanim prezentacijama i razinom diskusije. IRO projeknti tim je na sastanku prezentirao zaključke sastanka s ključnim dionicima iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te predstavnicima Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kojima su prezentirani policy preporuke i izrada nacionalne baze za osiguravanje kvalitete što je pozitivno prihvaćeno. Projektni partneri su dogovorili format, koncept i strukturu posljednjeg okruglog stola u Zagrebu.

2

Dnevni red posljednjeg, 12. sastanka sastojao se od tri točke dnevnog reda: 1. Završna evaluacija projektnih aktivnosti i rezultata, 2. Upute vezane za projektno izvještavanje i prikupljanje dokumentacije za finalni izvještaj te 3. Diskusija i prijedlozi za daljnji nastavak suradnje kroz održivost rezultata projekta. Prilikom evaluacije svi projektni partneri iskazali su zadovoljstvo profesionalnim upravljanjem projektom i aktivnostima te kolegijalnošću na projektu. Dodatno su istaknuli i sva nova stečena znanja i iskustva vezana za praćenja i zagovaranje javnih politika u području visokog obrazovanja te interes za suradnju na budućim projektima. Drugi dio završnog sastanka i diskusije bio je posvećen održivosti projektnih rezultata i nastavku suradnje na temi povećanja transparentnosti rezultata vanjskih i internih procedura osiguravanja kvalitete u viskom obrazovanju. Svi projektni partneri iskazali su interes za periodičkim ponavljanjem projektnog istraživanja i izradom lokalnih izvješća o transparentnosti visokih učilišta kako bi se pratio utjecaj provedene kampanje podizanja svijesti i primjene alata za transparentnost koji su osmišljeni kroz projekt.Projektni partneri su iskazali interes za prijavom follow-up projekta kad se za to ukaže prilika. Sastanak završio je nizom administrativno –financijskih informacija i uputa za projektne partnere s fokusom na izradu i dostavu dokumentacije za finalni narativni i financijski izvještaj.